Feedback Form 2021 - 22


Feedback Form 2021 - 22

महत्त्वाची सूचना
महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना (B.A. B.Com. B.Sc. भाग 1, 2, 3) कळविण्यात येते की, सोबत दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून 1 ते 5 क्रमांकाचे सर्व Feedback फॉर्म भरावे.
टीप
1. सर्व विद्यार्थ्यांनी Feedback फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे.
2. Feedback फॉर्म submit केल्यानंतर Screenshot काढणे आवश्यक आहे.
3. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश महाविद्यालयांमध्ये आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी Feedback फॉर्म भरावे.

Sr.No Title Link
1 Student feedback on teacher 2021-22 Click Here
2 Student satisfactory Survey 2021-22 Click Here
3 Students feedback On Support Services 2021-22 Click Here
4 Students feedback On Infrastructure 2021-22 Click Here
5 Student Feedback on Syllabus 2021-22 Click Here
6 Teacher Feedback Form 2021-22 Click Here
7 Parent Feedback Form 2021-22 Click Here
8 Employer Feedback Form 2021-22 Click Here
9 Alumni Student Feedback Form 2021-22 Click Here

Feedback Analysis and Action Taken Report

Sr.No Particulars Supporting Documents
1 Sample Feedback Forms Click Here
2 Student Feedback on Teacher Click Here
3 Student Feedback on Infrastructure Click Here
4 Student Feedback on Support Services Click Here
5 Alumni Feedback Collection and Analysis Click Here
6 Student Feedback on Student Satisfaction Survey (SSS) Click Here
7 Action Taken Report on Feedback Analysis Click Here