Feedback Form 2019 - 20


Feedback Form 2019 - 20

*महत्त्वाची सूचना*
महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना *(B.A. B.Com. B.Sc. भाग 1, 2, 3)* कळविण्यात येते की, सोबत दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून 1 ते 5 क्रमांकाचे सर्व Feedback फॉर्म भरावे.
*टीप*
1. सर्व विद्यार्थ्यांनी Feedback फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे.
2. Feedback फॉर्म submit केल्यानंतर Screenshot काढणे आवश्यक आहे.
3. *शैक्षणिक वर्ष 2019-20* मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश महाविद्यालयांमध्ये आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी Feedback फॉर्म भरावे.

Sr.No Title Link
1 Student Feedback Form 2019-20 (Science Student) Click Here
(Arts Students)Click Here
(Commerce Student) Click Here
2 Student Satisfaction Survey (SSS) 2019-20 Click Here
3 Teacher Feedback Form 2019-20 Click Here
4 Parent Feedback Form 2019-20 Click Here
5 Employer Feedback Form 2019-20 Click Here
6 Alumni Student Feedback Form 2019-20 Click Here
7 Infrastructure and Supportive Services Feedback Form 2019-20 Click Here