Feedback Form 2020 - 21


Feedback Form 2020 - 21

*महत्त्वाची सूचना*
महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना *(B.A. B.Com. B.Sc. भाग 1, 2, 3)* कळविण्यात येते की, सोबत दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून 1 ते 5 क्रमांकाचे सर्व Feedback फॉर्म भरावे.
*टीप*
1. सर्व विद्यार्थ्यांनी Feedback फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे.
2. Feedback फॉर्म submit केल्यानंतर Screenshot काढणे आवश्यक आहे.
3. *शैक्षणिक वर्ष 2020-21* मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश महाविद्यालयांमध्ये आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी Feedback फॉर्म भरावे.

Sr.No Title Link
1 Student Satisfaction Survey (SSS) 2020-21 Click Here
2 Student Feedback on Teacher 2020-21 Click Here
3 Student Feedback on Syllabus 2020-21 Click Here
4 Student Feedback on Support Services 2021-22 Click Here
5 Student Feedback on Infrastructure 2020-21 Click Here
6 Teacher Feedback Form 2020-21 Click Here
7 Parent Feedback Form 2020-21 Click Here
8 Employer Feedback Form 2020-21 Click Here
9 Alumni Student Feedback Form 2020-21 Click Here